Oferta

Tłumacz przysięgły w Wadowicach oraz online oferuje tłumaczenia zwykłe oraz poświadczone (przysięgłe) głównie z języka angielskiego na polski oraz z języka polskiego na angielski. Współpraca z tłumaczami innych języków pozwala na wykonanie tłumaczeń również w innych parach językowych - prześlij tekst do wyceny, aby dowiedzieć się więcej.

Wykonujemy tłumaczenia dokumentów i tekstów o różnorodnej tematyce - od tłumaczeń zwykłych, ogólnych po bardzo specjalistyczne - medyczne i techniczne, dla klientów indywidualnych oraz biznesowych.

Zachowujemy należytą staranność, by chronić dane naszych Klientów. Obowiązuje nas tajemnica zawodowa, więc każdy Klient może być pewny, że żadne dane, ani informacje Go dotyczące nie zostaną ujawnione. Więcej informacji na temat ochrony i przechowywania danych znajduje się w Polityce Prywatności.

Zapoznaj się z ofertą tłumaczeń. Zdecyduj, czy potrzebujesz tłumaczenia zwykłego (niepoświadczonego, bez pieczęci tłumacza), czy przysięgłego (a właściwie poświadczonego), które zostanie wykonane przez tłumacza przysięgłego wpisanego na listę tłumaczy przysięgłych Ministerstwa Sprawiedliwości. Tłumaczenie przysięgłe jest wymagane np. w przypadku dokumentów urzędowych, czy aktów stanu cywilnego.

 

W przypadku tłumaczeń wykonanych ze skanu klauzula poświadczająca znajdująca się pod koniec tłumaczonego tekstu musi posiadać informację o tym, w jakiej formie przedłożono dokument. Jeśli przesłany zostanie skan tłumaczenia, tak właśnie zostanie to opisane w klauzuli (chyba, że przesłany zostanie dokument elektroniczny, niesygnowany, który zachowuje równoważność z dokumentem oryginalnym, np. wyciągi z konta w bankowości elektronicznej). Jeśli tłumaczenie powinno lub musi być wykonane z oryginału dokumentu, tłumacz musi ten dokument fizycznie posiadać w trakcie tłumaczenia - można go dostarczyć osobiście lub pocztą, czy kurierem.

Polskie urzędy akceptują tłumaczenia wykonane przez tłumaczy przysięgłych wpisanych na listę tłumaczy przysięgłych Ministerstwa Sprawiedliwości. Jednak większość Urzędów Stanu Cywilnego wymaga tłumaczenia aktów (np. akty zgonu, małżeństwa, urodzenia) z poświadczeniem za zgodność z oryginałem dokumentu. Możesz dostarczyć oryginał dokumentu do tłumaczenia, aby uniknąć nieporozumień lub zapytaj w Twoim urzędzie, jakiego rodzaju tłumaczenie ma być przedłożone.

Czas realizacji zlecenia zależy między innymi od objętości tekstu, słownictwa specjalistycznego, czy czytelności. Dokładny czas potrzebny na realizacje zlecenia zostanie określony podczas wyceny. Jeśli potrzebujesz tłumaczenia na konkretną datę lub potrzebujesz tłumaczenia ekspresowego, zaznacz te informacje podczas przesyłania dokumentu do wyceny.

Termin wykonania tłumaczenia (i przesłania skanu) zostaje określony podczas wyceny. Następnie nadany zostaje list polecony z oryginałem tłumaczenia na adres wskazany przez Klienta - w Polsce lub za granicą. Czas doręczenie zależy od Poczty Polskiej, jednak najczęściej wynosi od 1 do 2 dni roboczych.

Dokładny koszt tłumaczenia w przysieglyonline.pl poznasz z chwilą wyceny. Nie ma żadnych dodatkowych kosztów, a cena za usługę nie zmienia się w trakcie realizacji. Za tłumaczenie zapłacisz przelewem po otrzymaniu wyceny i jej potwierdzeniu. Praca nad tłumaczeniem rozpoczyna się z chwilą otrzymania płatności.

Tak, w przypadku tłumaczenia wykonanego z kopii/skanu/dokumentu elektronicznego do tłumaczenia dołączony zostaje na stałe taki dokument i stanowi integralną część tłumaczenia. Dokument ten nie jest jednak poświadczony za zgodność z oryginałem, a stanowi jedynie punkt odniesienia dla osoby czytającej dokument, by mogła upewnić się z jakiego tekstu przedłożono tłumaczenie. W przypadku tłumaczenia przysięgłego wykonanego z oryginału dokumentu, dokument taki nie zostaje na stałe połączony z tekstem tłumaczenia.

Zgodność dokumentu polskojęzycznego z oryginałem może poświadczyć notariusz. Natomiast tłumacz przysięgły posiada uprawnienia do poświadczenia zgodności z oryginałem dokumentu sporządzonego w języku obcym.

Tłumaczenie poświadczone przez tłumacza przysięgłego zawiera jego dane oraz opatrzone jest klauzulą poświadczającą zgodność tłumaczenia z przedłożonym dokumentem. Jest opatrzone również datą i zawiera miejsce wykonania tłumaczenia. Każda strona dokumentu posiada odbicie okrągłej pieczęci tłumacza oraz jego podpis.

Jak to działa?

Wyślij

Prześlij skan lub czytelne zdjęcie dokumentu do tłumaczenia na e-mail: biuro@przysieglyonline.pl lub skorzystaj z formularza na stronie.

Wycena

W odpowiedzi otrzymasz wycenę tłumaczenia oraz termin realizacji. W e-mailu znajdziesz także dane do dokonania płatności.

Tłumaczenie

Po otrzymaniu płatności rozpoczyna się proces tłumaczenia. Gdy tłumaczenie będzie gotowe otrzymasz tekst na wskazany adres e-mail (tłumaczenie zwykłe) lub skan (tłumaczenie poświadczone).

Dostawa

Oryginał tłumaczenia poświadczonego wysyłany jest listem poleconym  pocztą tradycyjną na wskazany adres.